کتاب سلام بر حیدر بابا نوشته محمد حسین شهریار افشار است.کتاب حیدر‌ بابا یه سلام یا سلام بر حیدر بابا از مشهورترین نوشته های شهریار می باشد و هیچ کدام از دیگر نوشته ها علاوه بر غزلیات و قصائد و قطعات و تابلوهاى استاد جزء غزل‌هاى آمدى جانم به قربانت و برو اى ترک و یار و همسر نگرفتم و یکى دو غزل دیگر به تنهائى تا این اندازه آوازه و مورد قبول عام مردم نشده است. اگر نتوانیم گویا باشیم که نشدنی خیلی سخت و دشوار است که شعری را با همه ی ظرافت و زیبایی خود از زبانی در آوریم و به زبانی دیگر بریزیم. علل خصوص اگر شعر مورد نیاز شعر شهریار سخن باشد .ولی با تمام دشواریها این کار و سختی های زیاد و انتقادهای بی شمار بهروز ثروتیان این کار را انجام داده تا توانسته باشد گوشه ‌‌ای از گنج زبان ترکی را در اندازه ی تواناییش به ما نشان دهد. به‌ ادعای خودش برخی مکانها هم به‌ سبب قافیه و وزن پیروز نشده منظور شاعر را به همه رساند . قسمت نخست این اثر به معرفی حیدربابا و مترجمان آن گذشته است. برای خرید کتاب سلام بر حیدر بابا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سلام بر حیدر بابا