کتاب سفر به ولایت عزرائیل نوشته چلال آل احمد است. نثر جلال آل احمد برگرفته از نثری برون‌گرانه می باشد. با معنی اینکه نثرش بر ضد نثر صادق هدایت در خدمت تحلیل اندیشه و باطن شخصیت‌ها نمی باشد. جلال آل احمد با به کار گیری از دو عامل نثر قدیمی فارسی و نثر نویسنده های پیشرو فرانسوی به نثر بخصوص خود دست پیدا کرده است. آل احمد تلاش نموده تا در نثر خود تا جایی که ممکن است فعل و حروف اضافه و مضاف‌الیه‌ها و دنباله ضرب‌المثل‌ها و خلاصه هر چیزی که امکان داشته است را حذف کند. حذف خیلی از قسمت های جمله موجب شده نثر آل احمد ضرب‌آهنگی تند و شتابزده به نظر آید. آل احمد در شکستن بعضی از سنت‌های ادبی و قاعده های دستور زبان فارسی نیرویی بی نظیر داشت و این خصوصیات در نامه‌های او به اوج رسیده است. یهودى ستیزى و دشمنى با موجودیت اسرائیل داخل ایران میراث اشخاصی است همانند احمد فردید .فردید در صحبتهای خود بر تنور یهود ستیزى و غرب ستیزى مى دمید و دنیا را با همه ی سازمان هاى بین المللى بر محور منویات فراماسونرى ها و صهیونیست ها می دانسته است. برای خرید کتاب سفر به ولایت عزرائیل به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفر به ولایت عزرائیل