کتاب دیوان رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر که توسط ابوسعید ابوالخیر نوشته شده است.که دارای صد و بیست و دو صفحه می باشد.ابوسعید ابوالخیر یکی از عارفان و شاعران معروف ایرانی قرن چهارم و پنجم می باشد. ابوسعید ابوالخیر در بین عارفان رتبه ای خیلی ممتاز و استثنائی دارد و اسم او با عرفان و شعر آمیختگی ژرف پیدا کرده است.شیخ ابوسعید ابوالخیر در قسمت مهمی از شعر پارسی در کنار مولوی و خیام قرار دارد بدون آنکه شعر زیادی سروده باشد.ولادت او در سال سیصد و پنجاه و هفت هجری داخل شهری به اسم میهنه یا مهنه از توابع خراسان می باشد. ویرانه‌های این شهر در میان شهر های سرخس و مرو و هرات و نیشابور حال حاضر قرار دارد. او سالها در مرو و سرخس فقه و حدیث یادگیری نمود تا در یک حادثه ای بسیار مهم داخل زندگی خود درس را رها نموده و به جمع صوفیان شیعی پیوست و به وادی عرفان روی آورد. او به دیار اصلی خود میهنه برگشته و در سن چهل سالگی به نیشابور رفت. در این سفرها بزرگان علمی و شرعی نیشابور با مخالفت کردند ولی زمانی نگذشت که مخالفت به موافقت تبدیل شد و مخالفان او تسلیم گشتند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر تماس بگیرید.

دانلود کتاب دیوان رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر