کتاب فالنامه شیخ بهایی که توسط شیخ بهایی نوشته شده است.که دارای شصت و هفت صفحه می باشد.بهاءالدین محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهائی متولد شده در هشت اسفند نهصد و بیست و پنج خورشیدی داخل بعلبک می باشد. و در هشت شهریور هزار خورشیدی داخل اصفهان از دنیا رفته است.او از حکیمان و فقیه و عارف و منجم و ریاضیدان و شاعر و ادیب و تاریخدان و اندیشمند مشهور قرن دهم و یازدهم هجری است.که در اندیشه های فلسفه و منطق و هیئت و ریاضیات مهارت بسیار داشته است. در حدود نود و پنج اثر و رساله از او در سیاست و حدیث و ریاضی و اخلاق و نجوم و عرفان و فقه و مهندسی و هنر و فیزیک بر جای گذاشته است. برای تشکر از خدمت های او به علم ستاره‌شناسی یونسکو سال دو هزار و نه را به اسم او سال نجوم و شیخ بهایی اسم گذاری نمودند .در روزهای جوانى به موجب سختگیریها و کارشکنی هایى که در امور شیعه در جبل عامل رخ داده بود او به ایران انتقال یافت.آن دوران عهد حکومت صفویه بود و حکومت صفویه که حرکت سیاسى خود را با تز دفاع از اهل بیت و دوستى و مودت آل عصمت آغاز نموده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فالنامه شیخ بهایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب فالنامه شیخ بهایی