کتاب کلید و خنجر که توسط سیمین بهبهانی نوشته شده است.که دارای نود صفحه می باشد.داستان کلید و خنجر نگاشته ی خانم سیمین خلیلی مشهور به سیمین بهبهانی نگارنده و غزل سرای معاصر ایرانی می باشد. او به دلیل سرودن غزل فارسی در وزن های بدون سابقه به نیمای غزل مشهور شده است.اثر فوق یکی از نمونه های داستان‌های او می‌باشد.سیمین بهبهانی فرزند عباس خلیلی می باشد. پدر وی عباس خلیلی به دو زبان فارسی و عربی شعر می سرایید و تقریبا هزار و صد بیت از ابیات شاهنامه فردوسی را به عربی برگردانده است و در ضمن داستانهای بسیار و گوناگونی را هم به رشته تحریر درآورد که تمامی آنها به انتشار رسیده اند. مادر سیمین بهبهانی همچنان از شعرای دوران خویش بود و به این موجب سیمین در محیطی ادبی متولد شده و رشد پیدا کرد. او در سال هزار و سیصد و سی و هفت داخل دانشکده حقوق شد و در رشته ادبیات همچنان قبول شد. در همان زمان که دانشجو بود با منوچهر کوشیار آشنا گشت و با او ازدواج کرد. سیمین بهبهانی در سال هزار و سیصد و چهل و هشت یکی از اعضای شورای شعر و موسیقی شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلید و خنجر تماس بگیرید.

دانلود کتاب کلید و خنجر