کتاب محکمه الهی که توسط خلیل جوادی نوشته شده است.که دارای چهل و یک صفحه می باشد.خلیل جوادی یکی از شاعران و ترانه‌سراها و طنزپردازان ایرانی می باشد که به دنیا آمده در زنجان است. اثرهای او در خصوص شعر طنز و ترانه چاپ گشته است و اکثر شعارهای او در خصوص اجتماعی می باشد. مشهورترین شعر او محکمه الهی اسم داشته که روز قیامت را با بیانی شیرین و طنز آمیز وصف می نماید .جوادی از سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت تا سال هزار و سیصد و هشتاد و دو کارشناس شورای شعر مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما بوده‌ است. او همچنان داوری برخی از جشنواره‌های ادبی را بر دست خود داشته‌ است و کارشناس و مجری چند برنامه رادیویی و تلویزیونی می باشد. شعرهای او اول در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش در نمونه جمع آوری شده به اسم در سایه غزل در بغل اثرهایی از ده غزل‌سرای دیگر به انتشار رسیده است.در این ایام با محکمه الهی دوباره شعر طنز را در بین مخاطبان عمومی شعر برده است. پیش از این اثر کتاب های خیابان خواب ها و در سایه غزل به انتشار رسیده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب محکمه الهی تماس بگیرید.

دانلود کتاب محکمه الهی