کتاب هدف ادبیات که توسط ماکسیم گورکی نوشته شده است.که دارای چهارده صفحه می باشد.الکسی ماکسیموویچ پشکوف که پس از مدتی با اسم ماکسیم گورکی معروف شده دنیاگیر کسب نموده و در سال هزار و هشتصد و شصت و هشت در نیژنی نووگرود که پس از گذشت زمان گورکی اسم داده شده است متولد گشته است. از همان بچگی تهی دستی صورت منحوس خویش را به او نشان داده بود .به این سبب زمانی نتوانست به درس خویش ادامه دهد. او هم شاگرد کفاش و شاگرد نقاش و کارگر کشتی بوده است و در این مکانها به کار مشغول بوده د زندگی خود را سپری نموده اند. کشورش در آن دوران در مسیر رویدادها و دگرگونی های فکری و اندیشه قرار داشت و از این سو به خواندن ادبیات پرداخت و زمانی طول نکشید که در سال هزار و هشتصد و نود و دو نگارنده ای مشهور شده بود. اثر فوق نخستین دفعه در سال هزار و سیصد و بیست و نه شمسی به دست انتشارات زوار به انتشار رسیده بود و در این اواخر همچنان از سمت چند تن از ناشران بدون اجازه نگارنده به چاپ رسید و پخش شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هدف ادبیات تماس بگیرید.

دانلود کتاب هدف ادبیات