کتاب مبانی زبانشناسی که توسط جین اچیسون نوشته و به دست محمد فائض ترجمه شده است.که دارای سیصد و شصت و دو صفحه می باشد.زبانشناسی مطالعه نمودن نظام مند زبان می باشد و تلاش فراوان می کند تا به دو سوال مهم و اصولی پاسخ دهد که زبان چه چیزی می باشد و زبان چطور کار می نماید.این اثر درآمد بسیار روشن و ساده‌ای بر زبانشناسی بوده که واسه ی اشخاصی که برای اولین دفعه به این رشته در حال زیاد شدن و گسترده شدن روی آورده‌اند. در این نوشته با ارائه دادن مثال‌هایی از زبان انگلیسی معنی و مفهوم و اصطلاحات اساسی زبانشناسی شرح داده شده است. نظام آوایی شیوه و مفهوم هسته‌های درون زبانشناسی و رشته‌های رو به توسعه مثل کاربردشناسی و جامعه شناسی زبان و روانشناسی زبان خیلی ساده و روشن مورد صحبت قرار گرفته می باشند. از فرایند تحولات زبان و رده شناسی زبان هم اکنون در این اثر صحبت شده است. قسمت آخر این نوشته به تحقیقات دستور گشتاری و نظریات اقتدار و هم بستگی چامسکی خواهد پرداخت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مبانی زبانشناسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مبانی زبانشناسی