کتاب دیوان شرقی که توسط یوهان ولفانگ گوته نوشته و به دست شجاع الدین شفا ترجمه شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.نوشته ی دیوان شرقی نمونه جمع آوری شده از جملات ادبی پارسی در موضوعات گوناگون است.مطالب این اثر علل خصوص بر چشاندن طعم شیرین زبان فارسی به مطالعه کنندها برگرفته از محتوای غنی و زیبایی بوده که به طور عمده در وصف خلقت و سیره اشعار گفته شده است. واسه ی آنکه شعری اینگونه دلنشین باشد که تمام مردم از آن لذت بتوانند ببرند و عارفانش به گوش قوبل بشنوند. می بایست چهار شرط اصولی و مهم در آن جمع شده را خواند که یکی از آنها درمورد عشق گفته برای آنکه سخنی که حدیث دل نکند بر دل نمی نشیند. و دیگری این که وصف گلگون نماید که در بزم عشق بی باده گلرنگ نتوان نشست.و سومی آنکه قهرمان سخن در کشاکش نبردی پیروز آید تا تاج آتشینی که بر سر می‌نهد به او جلال خدایی بخشد. و چهارم این که شاعر از بدی ها دوری کند و با آن بجنگد. چون وظیفه شاعران می باشد که انسانها را از تاریکی اهریمنی به فروغ یزدانی هدایت نمایند. برای خرید کتاب دیوان شرقی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دیوان شرقی