کتاب راهنمای جامع ادبیات که توسط محمد حمله دار نوشته شده است.که دارای سی و پنج صفحه می باشد.ادبیات داخل ایران قبل از اسلام به سروده‌های اوستا تقریبا در حدود هزار سال پیش از میلاد بر می‌گردد. این اشعار سروده‌ شده که قسمتی از سنت شفاهی ایرانیان باستان بوده‌ است سینه به سینه انتقال یافته و پس از مدتها قسمت های نوشته ی اوستا را در زمان ساسانی به وجود آورده اند. اوزان باستانی چامه داخل کشور ایران ضربی و هجایی بوده و به دیده رسیده است این روش و راه حل در زبان پارسی باستان همچنان مورد استفاده بوده‌ است. در زمان اشکانیان ادبیات ایران تاثیر گرفته نفوذ هلنیسم دچار تحولات و آشفتگی شد .نوشته ی راهنمای جامع ادبیات برگرفته از شرح و توضیحاتی مختصر و با ارزش و سودمند درمورد به تاریخ ادبیات و مکاتب ادبی و آرایه‌های ادبی و شعر و داستان و برخی از گونه‌های ادبی همانند فیلمنامه و نمایشنامه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمای جامع ادبیات تماس بگیرید.

دانلود کتاب راهنمای جامع ادبیات