کتاب عشاقنامه که توسط عبید زاکانی نوشته شده است.که دارای چهل و پنج صفحه می باشد.خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی یکی از شاعران و نگارنده های طنزپرداز فارسی زبان قرن هشتم هجری می باشد که طبق قراین به وجود آمده در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم هجری در قزوین متولد شده است. صرفنظر کردن از آنکه عبید شاعر بوده می باشد و تمامی مردم اسم او را با طنز و هزل عجین و اکثرا عامه او را با لطایفش شناخته اند . یکی از اثرهای او که در قالب شعر گفته شده است عشاقنامه است.دلیل معروف بودن او به زاکانی نسبت داشتن او به خاندان زاکان می باشد که این خاندان تیره‌ای از عرب بنی خفاجه بوده که پس از سفر و آمدن به ایران به نزدیکی رزن از توابع قزوین و همدان در تقسیم‌بندی کنونی رفته و در آن نواحی و مناطق سکنی گزیدند. او در قزوین به یادگیری علم و دانش پرداخت و در این شهر بزرگ شد و تا آخر عمر در این شهر ماند. از شرح حال و رویدادهای زندگانی عبید زاکانی اطلاع مفصل در دست نمی باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشاقنامه تماس بگیرید.

دانلود کتاب عشاقنامه