کتاب من بادم و تو آتش نوشته آنماری شیمل می باشد و توسط فریدون بدره ای ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات توس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و چهار صفحه است.پروردگار مولانا را رحمت کند و روح بلند شیرزنی را که سال های زندگی را بر سر درس و تدریس عرفان اسلامی و ایرانی گذاشت. آنِماری شیمل دورانی که نوزده سال داشت توانست نخستین مدرک دکترای خود را بگیرد و زمانی که در گذشت به عبارتی هفده مدرک دکترا داشت و نوشته هایش را به پنج زبان جهان نوشته بود.کتاب اثرهای زیاد او که حاصل مطالعات بسیار زیاد و سفرهای دور و درازش به نواحی گوناگون دنیای اسلام و کشور ایران و قلمرو زبان فارسی بودند نشان از علاقه ژرفِ او به فرهنگ عرفانیِ ایرانی و اسلامی داشته اند و ایمان خلل ناپذیرِ او به ارزش و اهمیت کار اوست. او هیچ وقت ازدواج نکرد و بچه دار نیز نشد تا تمام زندگی خود را صرف پدید آوردن آثاری کند که واسه ی فرهنگ ما همیشگی خواهند ماند. برای خرید کتاب من بادم و تو آتشمن بادم و تو آتش به لینک موجود مراجعه نمایید.

من بادم و تو آتش

دانلود کتاب من بادم و تو آتش