کتاب رمان های کلیدی جهان که به دست دمینیک ژنس نگاشته و توسط محمد مجلسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر دنیای نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و هشتاد و چهار صفحه است. انتقاد کننده های ادبی عصر ما درمورد داستان دو نظر مختلف دارند .برخی از جمله پی یر دوفر کثرت چاپ و مختلف بودن و تنوع شکل و محتوای آن را نشانه های حرکت داستان در آینده دانسته و جمعی دیگر مثل درمسن واسه ی این کثرت و گوناگونی که نمایان کننده ی اوج قله دارد فرود و نقطه آخر پیش بینی می نماید. می شود فارغ از این دو نظر و دید به جایگاه داستان در زمان فوق اندیشید.اثر رمانهای کلیدی جهان نوشته دومینیک ژنس کلید داخل شدن به جهان این تامل و تدبر بوده که مطالعه کننده خواهد توانست از مسیر آن و به راهنمایی اثر با بهترین نمونه های این پرخواننده ترین گونه ی ادبی زمان مدرن آشنا گشت و تحولات آن را از سده بیستم میلادی پیگیری کرد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان های کلیدی جهان تماس بگیرید.

رمان های کلیدی جهان

دانلود کتاب رمان های کلیدی جهان