کتاب پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و یک صفحه است.این کتاب درمورد زندگی و حال و اثرها و تفکرات نظامی گنجوی نوشته شده است. دکتر زرین‌کوب در این کتاب اول حال و وضع شهر گنجه را از دید و نظر تاریخی و قبیله ای مورد تحقیق قرار داده و این نکات را خاطر نشان کرده که شهر گنجه در عهد نظامی و مرز بین سرزمین‌های اسلامی و جهان مسیحیت بوده و این موضوع حضور جنگیان و خونیان را در آن اقلیم زیادتر کرده است. در پی آن توضیحاتی از سرنوشت نظامی و عزلت‌ نشینی او به میان آمده و آن موقع هر کدام از پنج گنج نظامی توضیح و تفسیر گشته است. مباحث بعدی اثر به زبان نظامی و روش داستان سرایی او هم اکنون به انتقاد و تحلیل تفکرات این شاعر اختصاص پیدا کرده است. برای خرید کتاب پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد به لینک موجود مراجعه نمایید.

پیر گنجه

دانلود کتاب پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد