کتاب سر نی که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هشتاد و پنج صفحه است.دکتر عبدالحسین زرین‌کوب اثر سر نی را در میان سال های هزار و سیصد و شصت تا شصت و دو داخل پاریس نگاشته است. این اثر نقد و توضیحات تحلیلی و تطبیقی مثنوی معنوی می باشد. شاید بشود گفت سر نی که جایزه ی اثر سال را هم به خویش اختصاص داده است از شاهکاران زرین کوب درمورد مولانا می باشد. زرین کوب خود در مقدمۀ بحر در کوزه آورده است که دو اثر نردبان شکسته و بحر در کوزه را واسه ی آشنا شدن مطالعه کننده با اثر سرّ نی چاپ کرده است. هم اکنون اشاره می نماید که درست می باشد که این اثر توضیحی مثنوی در مفهوم عادی و بر مبنای توالی ابیات متن نیست ولی ضمن تقسیم طبقه‌بندی مباحث مثنوی آن چیزی را در آن اثر از باب لفظ یا معنی حاجت به توضیح و تفسیر دارد به اجمال تقریر شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سر نی تماس بگیرید.

سر نی

دانلود کتاب سر نی