کتاب بحر در کوزه که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و بیست و یک صفحه است. اثر بحر در کوزه کاری از تاریخ‌ نگار و منتقد ادبی معروف معاصر عبدالحسین زرین‌کوب می باشد. این اثر بر تمثیلات و قصه های یکی از گنجینه‌های ادبیات ایران و یعنی مثنوی معنوی دست نهاده است. زرین‌کوب با اشراف کامل بر این نوشته های معروف مولانا و داستان‌های آورده شده در مثنوی را انتقاد و تفسیر می نماید .این اثر به تحقیق و پژوهش موضوع اخلاق و تصویر خدا در تفکرات مولانا اختصاص داشته است . بر این پایه اول مبحثی تحت عنوان انسان و ساحات وجودی او مطرح شده و نویسنده تلاش کرده تا با روشن نمودن معانی جسم و جان نمایان کند جسم همانند جان دو مراتب است و منظور مولانا از آدمی نه جسم که همان جان انسانی است.جانی که هر چند غالباً به جسم بشر تعلق گرفته می‌تواند به جسم جماد و یا حیوان هم تعلق گیرد. برای خرید کتاب بحر در کوزه به لینک موجود مراجعه نمایید.

بحر در کوزه

دانلود کتاب بحر در کوزه