کتاب حدیث خوش سعدی که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و نه صفحه است. کتاب حدیث خوش سعدی درمورد زندگی و تفکرات سعدی شیرازی یکی از شعرا و نگارنده ی پارسی‌گوی معروف ایرانی نگاشته شده است. هشتاد صفحه اول این اثر در خصوص سیری در تاریخ عصر سعدی و ایام و زمان مغول است. مخصوصا حال و احوال اتابک ابوبکر حاکم وقت فارس و گونه ی زندگی مردم شیراز را توضیح داده است. در ادامه تصویری که از روزهای کودکی و جوانی سعدی به دست آمده چگونگی درس خواندن او داخل بغداد و چند و چون سفرهایش گفته شده و عاقبت برگشت سعدی به شیراز و ماحصل تجربیات و یادگیریهای او در خصوص اثرهایی همانند بوستان و گلستان وصف شده است. مباحث بعدی اثر از دیگر نوشته های زرین کوب که به گونه ای به سعدی ارتباط داده شده جمع‌آوری شده است. برای خرید کتاب حدیث خوش سعدی به لینک موجود مراجعه نمایید.

حدیث خوش سعدی

دانلود کتاب حدیث خوش سعدی