کتاب شعله طور نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهارده صفحه است. کتاب شعله طور درمورد زندگی و تفکرات حسین‌ بن‌ منصور حلاج یکی از عارفان مشهور و مقتول به سال سیصد و نه هجری قمری در قالب نثر ادبی و داستانی روایت گشته است. ضمن آن كه تفکرات عرفانی و شعرهای حلاج همچنان در این اثر نقد و ارزیابی شده است. دكتر عبدالحسین زرین کوب نمونه ی جمع آوری شده ی فوق را بر پایه ی سندها و اقوال موجود درمورد حلاج تحریر نموده است.افزون برآن از دست نگاشته ی پیشین خود در باب احوال حلاج بهره گرفته است. دکتر زرین کوب در مقدمه این اثر اشاره نموده اند که نوشته های خود پیرامون شخصیت حلاج که سالها قبل آنها را نوشته اند و اینک به صورت اتفاقی پیدا کرده اند اساس تنظیم این کتاب بوده است. برای خرید کتاب شعله طور به لینک موجود مراجعه نمایید.

شعله طور

دانلود کتاب شعله طور