کتاب دیدار با کعبه جان که به دست عبدالحسین زرین کوب نوشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و هفت صفحه است.زنده‌ یاد استاد عبدالحسین زرین‌کوب در این اثر که سال‌ها قبل تهیه کرده بود اول مختصری از سرنوشت و حال خاقانی شروانی به دست می‌دهد و بعد ترجمه رساله مینورسکی درمورد قصیده ترسائیه و توضیح آن در این نوشته به انتشار می‌رسد. در ترجمه این رساله پژوهشی در خصوص زندگی آندرونیکوس کومنه‌نوس ممدوح خاقانی در قصیده ترسائیه انجام گرفته و نکاتی همچنان از استاد زرین‌کوب علاوه بر توضیح مینورسکی بر آن اضافه کرده است. هم اکنون حواشی استاد زرین‌کوب بر دیوان خاقانی به انضمام چند قصیده برجسته خاقانی در این اثر جمع شده است. برای خرید کتاب دیدار با کعبه جان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دیدار با کعبه جان

دانلود کتاب دیدار با کعبه جان