کتاب صدای بال سیمرغ نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و شش صفحه است. عطار عطار پیر پس از سالها هم دلی نمودن و دلشناختگی حالا می‌بینم هر روز زیادتر از قبل دنیای من و حس و تفکراتی که بر آن حاکم است از جهان تو و آرمان و اندیشه هایی که در آن حاکم است دور و دورتر می گردد .مرحوم استاد عبدالحسین زرین‌ کوب در اثر صدای بال سیمرغ با نثری بسیار استوار سرنوشت و سرگذشت عطار نیشابوری را همراه با وصفی از شعرهای او به تصویر می کشاند. نگارنده در گفتار اول با لحن خطابی بعضی مختصات روزگار عطار را بر شمارده و تفاوت آن را با قرون متمادی یادآور شده است. او در دومین قسمت اثر محیط سرشار از تشنج عطار را معرفی می سازد. برای خرید کتاب صدای بال سیمرغ به لینک موجود مراجعه نمایید.

صدای بال سیمرغ

دانلود کتاب صدای بال سیمرغ