کتاب نامورنامه که به دست عبدالحسین زرین کوب نوشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و هفت صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است. شاهنامه سرنوشت کامل شده و پیشرفت نژاد ایرانی است که هم اکنون از تعصب قومی و نژادی همچنان مایه گرفته و در شباهتها هم اکنون از آن روح دلاوری و قهرمانی و جنگ و نبرد و مبارزه دیده می گردد . حماسه ملی ایران که داخل شاهنامه فردوسی به اوج رسیده اگر گفته گردد دیوان حقیقی فرهنگ خالص ایرانی بوده گزاف نیست برای آنکه که جز آن همه ی ادبیات دری بسیار زیاد تحت تأثیر اسلام بوده در صورتی که این کتاب هر اندازه در جزئیات برخی نفوذهای اسلامی را هم نمایان می کند روح حقیقی آن روح آریایی هند و اروپایی می باشد. شاهنامه و همه ی حماسه ملی ایران در عین حال پلی بوده که جهان باستانی را با دنیای قرون وسطی و دنیای اسلامی که هنوز در فرهنگ ما ادامه دارد به هم متصل می کند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نامورنامه تماس بگیرید.

نامورنامه

دانلود کتاب نامورنامه