کتاب دفتر ایام نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و هفت صفحه است. اثر دفتر ایام کاری از تاریخ‌ نگار و انتقاد کننده ی ادبی مشهور معاصر عبدالحسین زرین‌کوب است. این اثر با محتوای دید و نظری به ادیبان و شعرا و فلاسفه در برخورد با یک اتفاق یا موضوع مشخص است. در هر فصل به یک شخصی پرداخته می‌شود. زرین‌ کوب این دفتر ایام را در بیست فصل نوشته است. نگارنده در مقدمه‌ی اثر ذکر کرده است که مجموعه‌ی فوق بازمانده‌ای از زمان برق سیر و تندپوی عمری می باشد که زیادتر آن در جستجوها گذشته بوده و با آن‌که جستجوگریها هم اکنون همواره سبب نیل به مقصد نشده است. برای دانلود کتاب دفتر ایام به لینک موجود مراجعه نمایید.

دفتر ایام

دانلود کتاب دفتر ایام