کتاب خاقانی نوشته ولادیمیر مینورسکی می باشد و توسط عبدالحسین زرین کوب ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و شش صفحه است. افضل‌الدّین بدیل بن علی خاقانی شروانی معروف به خاقانی از جمله افراد مشهور و شعرای ایرانی‌تبار و سرشناس ترین قصیده‌ سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به حساب می رود. او علل خصوص در قصیده صاحب سبک و از قوت تفکر و مهارت کم‌نظیری در ترکیب‌ سازی کردن و موضوع پردازی برخوردار می باشد. از القاب اساسی او حَسّان العجم می باشد. آرامگاه وی داخل شهر تبریز است.درمورد سرنوشت و اثرهای خاقانی نکته های زیادی موجود است که هنوز نمایان نشده است. نه تنها ممدوحان او امرای تقریبا کم ارزش محلی بوده اند بلکه در اتفاقات مهم تاریخ اسلامی آن زمان چندان دخالت نداشته اند و در اثرهای تاریخشناسان مورد دقت قرار نگرفته اند. ولی درست این نکته از کهن یاری و توجه عده ای از پژوهنده ها و انتقاد کننده ها را به توضیح و تفسیر شعرهای خاقانی و تبیین موارد مهم آن واداشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاقانی تماس بگیرید.

خاقانی

دانلود کتاب خاقانی