کتاب از کوچه ی رندان نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد صفحه است.این اثر از زاویه های گگوناگون شعر و شخصیت و اندیشه های حافظ را توضیح و مورد تحقیق و برخی اوقات نیز انتقاد می نماید. اثری می باشد خواندنی به قلمی زیبا و وزین در توضیح ایام و روزگاران و احول حافظِ قرآنی جوان که در گذر کردن از کوچه باغ های شیراز راه به کوچه ی رندان برده و آنی شده که از حوالی سالهای هفتصد و بیست هجری قمری که سال تولد او بوده و هفتصد و نود و دو هجری قمری سال فوتش تا به امروز شعر و زبان و غزل فارسی بی اسم او در یاد و خاطر هیچ فردی نخواهد توانست صورت گیرد . خصوصیات مثبت اثرهای دکتر زرین کوب مستند بودن آن ها می باشد و اینکه نگارنده تلاش نموده بی طرفی را در ارزیابی های خود حفظ کند. برای خرید کتاب از کوچه ی رندان به لینک موجود مراجعه نمایید.

از کوچه ی رندان

دانلود کتاب از کوچه ی رندان