کتاب دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری نوشته عطار نیشابوری می باشد و به تصحیح م. درویش انجام شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه به چاپ رسیده و در انتشارات جاویدان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هشتاد و شش صفحه است.فریدالدین عطار علاوه بر آثاری همانند منطق الطیر و الهی نامه و مصیبت نامه و اسرار نامه و دیوانی برگرفته از شعرهای پرشور عرفانی دارد. مذهب عطار و شیعه اثنی عشری بوده و به دانش و علوم دینی از قبیل احادیث و اتفاقات احاطه کامل داشته می باشد . شعرهای او پر از از تسلطش بر تفاسیر حکمت و موسیقی و نجوم می باشد. هم اکنون با یاری در اثرهای عطار به تأثیر او از قدما می شود پی برد. پس از او همچنان شاعران بسیاری از جمله سعدی و حافظ و مولانا و خواجو به استقبال شعرهای او شتافته اند. دیوان او برگرفته از غزلیات و قطعات و ترجیعات و ترکیبات و فتوت نامه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری تماس بگیرید.

دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

دانلود کتاب دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری