کتاب یادداشت‌های آدم پر مدعا اثر جواد مجابی همانطور که از عنوان کتاب مشخص است. شامل یادداشتهای نویسنده است که در سه سال چهل شش  تا چهل نه در نشریات ادواری آن زمان چون مجله خوشه شاملو و نشریه جهان نو که هر دو ادبی بودن به چاپ رسید.

این کتاب شامل چند یادداشت خواندنی چون اداره ای که صبح ندارد یا مثلا یادداشت امروز همه نشریه می خوانند که اکثر اینها به دو زبان انگلیسی و المانی ترجمه و چاپ شده است.

جواد مجابی زاده شهر قزوین در سال هزار سیصد هجده است.او یک ادیب.یک منتقد ادبی و یک نویسنده بزرگ ایرانی است.

که در زمینه طنز و داستان نوییسی. شاعری و حتی هنرهای تجسمی و نقاشی مهارت داشت.

از جواد مجابی نقد های بسیار خوب ادبی بجای مانده. و آثار بسیار چاپ شده دارد . که بسیاری از این نوشته ها در مجلات و نشریات ادبی پیش از انقلاب به چاپ رسید و و در حدود 70 عنوان کتاب مستقل چاپ شده دارد. او سالها در مجلات و روزنامه های متعدد کشور زحمت کشید و مطلب نوشت.

 کتاب یادداشت‌های آدم پر مدعا کتابیست بسیار خواندنی به زبان طنز که موضوعات ادبی و مسائل روز جامعه را مورد نقد قرار میدهد.

 

 

دانلود کتاب یادداشت‌های آدم پر مدعا اثر جواد مجابی