دانلود مجموعه 18 جلدی فرهنگنامه پارکر

کتاب فرهنگنامه پارکر هجده جلدی که توسط رضا اقصی بفارسی برگردانده شده است.

و برای نخست بار این کتاب جذاب و خواندنی و مصور و البته نفیس در سال عزار سیصد و چهل و شش توسط رضا اقصی و انتشارات فرانکلین بچاپ رسید

کتاب فرهنگ‌نامه طلائى برتاموریس پارکر توسطرضا اقصى در سال چهل وشش  برگردانده شد و اماده چاپ گردید

این فرهنگ‌نامه که برای بسیاری از دهه چهل و پنجاه و شصتیها نوستالژی است در هجده مجلد مصور تمام رنگى منتشر شد و یک جلد آن به مسائل ایران اختصاص یافت. در کل حدود ۱۵۰۰ مدخل را شرح داده است.

شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین

 برای دانلود هر کدام از مجلدات این مجموعه 18 جلدی فرهنامه پارکر فقط کافی روی هر عکس کلیک نمایید. تا براحتی و رایگان دانلود نمایید.

 

.................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................