دانلود کتاب فرهنگ ایران باستان اثر ابراهیم پورداوود

در این مجموعه کوششی شده که برخی از آثار فرهنگ یا تمدن ایران باستان نموده شود.دوره این این فرهنگ از اغاز تاریخ ایران تا پایان پادشاهی خاندان ساسانیان است. در این زمینه پهناور که بیش از هزار . پانصد سال از آن روزگاران دور ماندیم. بیاد آوردن گذشته ها آسان نیست. پس از دست یافتن تازیان بایران . پیش امدن گزندهای سهمناک دیگر چون یورش مغول و تاخت و تاز تتار. هیچ چیز در این کشور انچنان که بود بجای نماند. انچه داشتیم از این اسیبهای اهریمنی رنگ و روی دیگر بخود گرفته پراکنده و پریشان گردید یا اینکه یکسره نابود شد. از میان این فروریختگیها گذشتن و راهی بسوی اثار پیشینیان جستن و انها را بدرستی باز شناختن و از فرهنگ و زندگی نیاکان نام و نشانی یافتن. راهی است بس ناهموار و کاری است بس دشوار. اما از این سختیها نباید هراسید و دست از دامن کوشش کشید.این کار هرچند پر رنج و تار روزنه از ایران باستان بروی فرزندان این مرز و بوم بگشاییم و راه و رسم نیاکان نامدار را بنمایانیم تاپی گم شده خود روند و میراث مقدس پدران خویش جویند.راست است که پس از پیمودن راه پر پیچ و خم و در نوردیدن ویرانها و گذشتن از بیغولها و مغاکها که ایران کنونی را از ایران باستانی جدا میسازند و رسیدن به سرزمین مقصود.شاید ره اورد باندازه نباشد که پاداش رنج فراوان گردد و ارمغانی که نمودار یکی از اثار تمدن ما باشد. ناچیز بنماید ولی باید بانچه بدست اوریم خوشدل باشیم و گرامی داریم.کتاب فرهنگ ایران باستان در سه مجلد یک کتاب ارزنده و فرهنک جامع از ایران باستان میباشد که نتیجه سالها تلاش محقق برجسته ابراهیم پورداوود میباشد.

برای خرید کتاب فرهنگ ایران باستان اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب فرهنگ ایران باستان

 فقط عزیزانم این لینک دانلود فقط مربوط به جلد اول میباشد. اگر شما عزیزانم جلد دوم و سوم را دارید خواهش میکنم به شماره موبایل مندرج فایل کتاب را بفرستید