دانلود کتاب مقدمه الادب اثر جارالله زمخشری

 کتاب مقدمه الادب ابوالقاسم  تالیف  ادیب برجسته قرن 6 محمود بن عمر بن محمد خوارزمی زمخشری میباشد که از مشاهیر و ادیبان برجسته درباره ادبیات و لغت و نحو و تفسیر و ادب میباشد کتاب مقدمه الادب از منظرادبی از جایگاه  بسیار مهمی در ادبیات ایران و جهان داشته و نویسنده با نوشتن این کتاب ارزنده تحقیقی زحمت بسیار و خدمت بزرگی را برای ادب و زبان پارسی کشیده است. ایشان  با تلاش و تحقیق  زیاد کلمه های  زیا فارسی خالص و سره را در  مقابل کلمه های عربی جایگزین نموده و خیلی از لغتهای کمیاب و مهجور ادبیات فارسی را در کتاب مقدمه الادب می توان مشاهده نمود

 

 

 

 

دانلود کتاب مقدمه الادب اثر جارالله زمخشری