دانلود کتاب سیمرغ و سی مرغ اثر علینقی منزوی

در سی سال گذشته بسیاری از استادان درباره منطق الطیر عطار بحث و تحقیق نموده اند که از جمله ایشان می تون از ریتر,سعید نفیسی,دکتر گوهرین,دکتر زرین کوب,و به ویژه فروزان فر نام برد.

 این شادروان نقد و احلیلی مفصل از آثار عطار و از جمله منطق الطیر بچاپ رسانید.دکتر نوابی 39 خاور شناس را که درباره عطار تحقیق نموده اند یادکرده است که 9 تن از ایشان بویژه درباره منطق طیر کار کرده اند.برادرم احمد منزوی در فهرست نسخه های خطی فارسی ج ص 3243-3236 تعداد 133 نسخه از منطق طیر نشان داده که 39 نسخه ی ان پیش از سال 900 هجری نوشته شده است.
منطق طیر در ذیعه 9:729 و 19:308 شناسانده شده است.چاپهای 23 گانه ی منطق الطیر در فهرست مشار دیده می شود.بنابراین دیگر جایی پر چانگی باقی نیست.ولی به نظر میرسد که یک مساله از نظر همگی دور مانده است.و ان این که این اثر گرانقدر عطار یک نمایشنامه است و با جدا کردن پوسته ها از ان و بر روی صجنه اوردن ان می توان خدمتی برای توده ی مردم انجام داد.

برای خرید کتاب سیمرغ و سی مرغ  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب سیمرغ و سی مرغ