دانلود کتاب کاروند کسروی: مجموعه 78 رساله و گفتار اثر احمد کسروی

 کتاب کاروند کسروی که برای نخست بار در سال هزار سیصد پنجاه به کوشش یحیی ذکاء توسط شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین در ششصت و هفده صفحه به چاپ رسید.

که در برگیرنده هفتاد هشت رساله و گفتار از احمد کسروی است. مقالات ادبی و نوشته های کم حجم و البته سنگین و وزین ادبی به قلم نویسنده و محقق شهیر احمد کسروی .

که یحیی ذکاء از روی ارادتی که به نویسنده داشته لازم دانسته این مجموعه رسائل را جمع اوری و بچاپ رساند.
کتاب کاروند کسروی با مقاله های تاریخی شروع میشود و دویست و بیست و سه از صفحه از کتاب را بخود اختصاص میدهد و سپس راجع به جغرافیایی تاریخی از زبان کسروی چند رساله ای را شرح میدهد .

و سپس مقالاتی پیرامون زبانشناسی _واژه شناسی و اختر شناسی _گاهشماری تا صفحه چهار صد هفتاد پنج که مقاله های ادبی احمد کسروی شروع میشود.

و در اخر خورده مقالات و نوشته های پراکنده ایشان و در نهایت فهرست تفصیلی و راهنما
براستی یک کتاب بسیار ارزشمند و خواندنی و البته افسوس نایاب

برای خرید کتاب کاروند کسروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب کاروند کسروی