دانلود کتاب از خشت تا خشت اثر محمود کتیرایی

پیرامون کتاب از خشت تا خشت کتابیست با موضوعیت فرهنگ عامه  براساس و ساختار تقلید عامه مردم برحسب رفتار اززمانی که چشم بر جهان باز می کنند

(بدنیا می آیند و به تعبری بر خشت  زاده میگردد) و تا آن هنگام که چشم بر جهان فرو می بندد و مجدد بر خشت سر می نهد  را به تصویر می کشد

 کتاب از خشت تا خشت اثر محمود کتیرایی نخست بار در سال هزار سیصد و چهل و هشت نتیجه سالها تلاش و تحقیق محمود کتیری نویسنده و پژوهشگر و ادبیب بزرگ ایرانی با مدد انتشارات دانشگاه تهران در چهار صد پنجاه و هفت به نشر و چاپ رسید

.و متشکل از 9 فصل میباشد که هر فصل چند زیر مجموعه و بخش را داراست که به شرح زیر فهرست وار معرفی می شود.

برای خرید کتاب از خشت تا خشت اثر محمود کتیرایی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان کتاب از خشت تا خشتبه ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

فصل نخست با عنوان آبستنی، زایمان و نوزاد که دربرگیرنده 8 زیر مجموعه یا بخش میباشد

فصل 2 با عنوان زایمان و نوزاد  که دربرگیرنده 20 زیر مجموعه یا بخش میباشد

فصل 3 با عنوان از کودکی تا نوجوانی که دربرگیرنده 10 زیر مجموعه یا بخش میباشد

 فصل  4  با عنوان شوهریابی و دختریابی که دربرگیرنده 6 زیر مجموعه یا بخش میباشد

فصل 5  با عنوان خواستگاری و شال انگشتر کردن که دربرگیرنده 6 زیر مجموعه یا بخش میباشد

 فصل  6 با عنوان  عقد که دربرگیرنده  16زیر مجموعه یا بخش میباشد

فصل  7 با عنوان عروسی که دربرگیرنده 27 زیر مجموعه یا بخش میباشد 

فصل  8  با عنوان چند یادداشت دربارهٔ زندگی درونی که دربرگیرنده 5 زیر مجموعه یا بخش میباشد 

 

 

دانلود کتاب از خشت تا خشت اثر محمود کتیرایی