دانلود کتاب تراژدی فاوست و زندگی نامه یوهان ولفگانگ فن گوته ترجمه حسن شهباز

 

کتابی که اینک برابر شماست ترجمه نیست و از متن یک کتاب معین به فارسی برگردانده نشده است.

بلکه پژوهشنامه ای است مشروح که مولف از روی کتابهای عدیده که فهرست آن در کتابنامه پایان آمده تحقیق و ترجمه و تفسیر کرده است.
تراژدی فاوست که نیمی از این کتاب را در برگرفته است برای مجموعه سیری در بزرگترین کتابهای جهان آماده شده بود .

اما مولف دریغ دید که از زندگانی مصنف و دیگر آثار او سخنی به میان نیاورد و از اینرو اثری را به خواننده ثقدیم می دارد.

که می تواند برای شناخت این سخن سالار بی همتای اقلیم ادب آلمان و بویژه شاهکار او فاوست سودمند واقع شود.
نویسنده این سطور با وجود انجام خدمت ناچیز هنوز به آرزوی خود نرسیده و اعتقاد دارد در راه شناساندن آثار سخن آفرین بزرگی چون گوته گامی برداشته نشده است.
دریغ است که زبان غنی فارسی از داشتن این کتاب ارزشمند محروم باشد

 

 

برای خرید کتاب تراژدی فاوست و زندگی نامه یوهان ولفگانگ فن گوته نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تراژدی فاوست و زندگی نامه یوهان ولفگانگ فن گوته به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تراژدی فاوست و زندگی نامه یوهان ولفگانگ فن گوته