دانلود کتاب نامه‌های عاشقانه و منظومه عین القضات و عشق اثر عباس معروفی

 

نامه‌های عاشقانه و منظومه عین القضات و عشق در برگیرنده منظومه ادبی نویسنده مشهور ایرانی است که در غربت در خارج از ایران نوشته و توسط نشر گردون در کشور المان شهر برلین در دویست و دوازده صفحه بچاپ رسید.

تا کنون از این کتاب دو نوبت در سال هزار سیصد نود و نوبت دوم سال هزار سیصد و نود و یک با طرح جلد حمیدرضا وصاف در چاپخانه گردون بچاپ رسیده است.

 

برای خرید کتاب نامه‌های عاشقانه و منظومه عین القضات و عشق اثر عباس معروفی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب نامه‌های عاشقانه و منظومه عین القضات و عشق