دانلود کتاب فردوسی نامه : مردم و قهرمانان شاهنامه اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی 3 جلدی

 فردوسی در هفت سالگی به مکتب میرفته و بچه مکتبی بازیگوشی بوده و در خانه هم مادرش را اذیت می کرده.ملای مکتب دار هر وقت می خواسته فردوسی را تنبیه کند یا بزند او فرار می کرده و در خانه قایم می شده.
روزی معلم فردوسی که از یک چشم کور بوده فردوسی را غافلگیر می کند و با کمک چند نفر از بچه مکتبی ها او را به چوب و فلک می بندد و فردوسی در حال کتک خوردن این شعر را می سازد
مرا میزنی کور ملا اگر بریزد ترا خاک عالم بسر.نگه میکنی همچو ابلیس کور .بسوزد همه هیکلت در تنور.
بعد از چوب و فلک فردوسی فرار میکند و لنگان لنگان میرود در صندوقچه قابم میشود.ملا شکایت فردوسی را پیش مادرش میبرد و می گوید ابولقاسم به من فحش داده.مادر فردوسی همه جا را میگردد ولی اورا پیدا نمیکند تا اینکه راهش به صندوقخانه می افتد. فردوسی هم در صندوقخانه از کره مادرش دزدیده و با نان میخورده مه مادرش میرسد.
فردوسی از هولش نان وکره را در میان عمامه میگذارد و میخوتهد فرار کند که مادرش سر راه اورا می گیرد و با مبی بسرش می زند که کره از اطراف عمامه بصورت فردوسی میریزد.
فردوسی خودش را به زمین می اندازد و خود را به مردن میزند .مادر فردوسی دستپاچه میشود خیال میکند فردوسی متلاشی شده و زن همسایه را خبر می کند.وقتی دو نفری بالای سر فردوسی میرسند فردوسی از جایش بلند میشود و فرار می کند.
از نور الدین قوامی.چهل و هشت ساله .کارگر
به وایت از شادروان مادرشان قزل جه کند-قره سال 1354
متنی که خواندید نمونه ای از کتاب مردم و فردوسی است که در حقیقت نقل و حکایات مردمی است برای فردوسی و حکایت مردمی است که سینه به سینه راجع به خالق شاهنامه یعنی حضرت فردوسی امده است .
که استاد انجوی شیرازی بخوبی طبقه بندی و گرداوری نموده است.
طبقه بندی قصه ها دو جنبه می توانست داشته باشد.یکی جنبه علمی مردم شناسی و شناخت فرهنگ و دیگری جنبه ادبی و هنری انها و در این کتاب طبقه بندی قصه ها به ترتیبی است که هر دو جنبه رعایت شده است.
ابتدا قصه ها را بر اساس شخصیتها تقسیم کرده ایم که قسمت اول فردوسی و قسمت دوم پهلوانان و نبردهایشان است و در وهله دوم قصه ها را به تریتیب توالی زمانی قرار داده ایم.
یعنی اگر مثلا زال پدر رستم بوده است قصه هایش هم قبل از قصه های رستم امده است. 

 

 

برای خرید کتاب کتاب فردوسی نامه : مردم و قهرمانان شاهنامه اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی 3 جلدی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

در اینجا اشکالی که معمولا پیش می اید شاخه های فرعی که در طول کتاب وجود دارد.مثلا اینکه بعد از قصه رستم و سهراب قصه های فرامرز-پسر دیگر رستم-بیاید یا قصه های برزو پسر سهراب.
در این خصوص همان کاری را کردیم که علم و تجربه حکم میکند یعنی نظم شخصیتها را بر اساس نمودار خویشاوندی قرار دادیم و به هر شاخه ای که رسیدیم ان شاخه را ادامه دادیم تا تمام شد و به شاخه دیگر پرداختیم.
ترتیب روایات هم بر اساس توالی زمانی است.

 

 

 

 

دانلود کتاب فردوسی نامه : مردم و قهرمانان شاهنامه جلد 1

دانلود کتاب فردوسی نامه : مردم و قهرمانان شاهنامه جلد 2

دانلود کتاب فردوسی نامه : مردم و قهرمانان شاهنامه جلد 3