دانلود کتاب داستان های بیدپای اثر محمد بن عبدالله البخاری

 

از آنچه که گذشت چنین نتیجه می گیریم که برخلاف مشهور کار برزویه پزشک ترجمه ساده یک کتاب از زبان هندی به زبان پهلوی نبوده بلکه تالیفی بوده است از چند ماخذ که از جمله دو کتاب معروف را می شناسیم. و اصل هندی بعضی دیگر از میان رفته و یا تا به امروز شناخته نیست.
این معنی از عبارتی که در یکی از مقدمه های متن ابن مقفع و ترجمه های فارسی آن ذکر شده نیز بر می آید زیرا که همه جا سخن از چند کتاب یا کتاب های دیگر است.
در ترجمه های فارسی نیز این عبارت متن ابم مقفع حفظ شده است: از این کتاب و دیگر کتب نسخت برگرفت. و از این کتاب و دیگر کتاب هندوان نسخت گرفت.
پس کتاب برزویه تلفیقی بوده از چند کتاب هندی.ابن مقفع نیز در ترجمه آن از پهلوی به عربی در متن تصرفاتی کرده تا آن را به ذوق و سلیقه محیط خود نزذیک کند و مقدماتی بر آن افزوده تا در ضمن بیان سرگذشت برزویه شمه ای از عقاید و آراء فلسفی خود را از زبان برزویه پژشک بیان کند.

 

برای خرید کتاب داستان های بیدپای اثر محمد بن عبدالله البخاری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب داستان های بیدپای