دانلود کتاب بامداد در آینه : ده سال گفتگو با احمد شاملو اثر دکتر نورالدین سالمی

 

 در مورد کتاب حاضر لازم به گفتن است طرد کیش شخصیت است. من شاملو را با دو آقا و یا استاد مورد خطاب قرار داده ام. و ایشان نیز نظرات خود را گفته اند .بدنیست اشره ای کنم به مقاله ی شاملو در مجله آدینه شماره 47 که می گویند:
اشره ی من به بیماری کودکانه تر و اسف انگیزتر و بسیار خجلت آورتر کیش شخصیت است.همچنین بت پرستی شرم آور عصر جدید را می گویم زیرا شخصیت پرستی لامحاله تعب خشک مغزانه دگماتیک را به دنبال می کشد.
اما به گفته نویسنده ای . خود شاملو هم علی رغم همه حسن نیت ها و سعه صدر درباره اسطوره ضحاک.فریدون و کاوه عجولانه و بی نظم و فاقد مراجع و مبانی متدولوژی عالمانه و محققان عمل می کند. هرچند هسته پنهان حقیقت در کلامش موجود است.
پس می بینیم که امکان خطا از ناحیه شاملو هم می تواند باشد و تازه جمله مولوی یادمان نرود هرکسی از ظن خود شد یار من

 

 در روز آشنایی با شاملو دکتر مجید کوچکی در بدو ورود به خانه نگاهی انداخت به تابلوهایی که من نقاشی کرده بودم و به در و دیوار آویزان کرده بودم و به شوخی با صدای بلند گفت مرد مومن اینا چیه؟کاغذ دیواری می زدی خیلی بهتر بود.من خنده کنان گفتم ای به چشم استاد بازوی کوچکی را فشار داد و آهسته گفت تو ذوقش نزن و بعد که متوجه من شد گفت حرفهای این دوستمونو جدی نگیر. من با لبخند گفتم مساله ای نیست من که ادعایی ندارم.
این نوع برخورد بسیار ارزنده است و اشخاص گوناگونی را دیده ام که شعری ساده را پیش شاملو می خواندند و او را به آرامی تصحیحشان می کرد. اما مواضعی که ایشان در این کتاب دارند متفاوت است .
طبیعی است استاد هیچ وقت بو نبرد که من گفته هایشان را یادداشت می کنم.یک ماهی از مرگ شاملو می گذشت که من جریان را به آیدا خانم گفتم .آیدا لبخندی زد و گفت: من حدس می زدم که شما این کار می کنید.برای اینکه اغلب با یک سوال از قبل اماده شده پیش احمد می امدین.
بنابراین عزیزانی که به صراحت و یا کنایه اسمشان در این کتاب امده نباید برنجند. به هر حال گفته گفته های شاملوست و می تواند برای اهل قلم سازنده باشد و تازه خود استاد با کیش شخصیت مخالف است.
بنابراین از پیش اتمام حجت شده است.
24/6/1379

 

 

برای خرید کتاب بامداد در آینه : ده سال گفتگو با احمد شاملو اثر دکتر نورالدین سالمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 دانلود کتاب بامداد در آینه