دانلود کتاب نقد آثار احمد کسروی اثر عبدالعلی دستغیب

 

 در ادب گذشته ما جز در موارد انگشت شمار شیوه تذکره نویسی بود و تذکره نویسان به کلی گوئی هائی درباره شاعران و نویسندگان می پرداختند که به هیچ روی روشنگر دگرگونی های اجتماعی و روانی نمی شد.و پرده از سیمای آفرینش های هنری بر نمی گرفت.
روشن است که این کلی گویی منصوب به عوفی نیست.اذکره های دوران صفویه و قاجاریه نیز پر است از همین قماش تعارف ها.
و چنین است نوشته های قزوینی و پیروان او که در پهنه لغت و معنی واژه ها سیر می کنند و نمی توانند پژوهش ادبی و تاریخی را در معنی درست واژه دریابند.

 امروز باز می توان نمونه های جدید این تذکره نویسی را در نوشته های دبیر سیاقی.محمدجعفرمحجوب و احمد علی رجائی و .. یافت که توانایی بازسازی و شناخت و شناساندن اندیشه های فردوسی و خیام و مولوی و حافظ را ندارند. و چندین صفحه سیاه می کنند بی انکه نکته تازه ای درباره ای نام آوران پهنه ادب و هنر گفته باشند.

 

برای خرید کتاب نقد آثار احمد کسروی اثر عبدالعلی دستغیب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب نقد آثار احمد کسروی