دانلود کتاب از شیخ صنعان تا مرگ در زندان اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی

 

 آقا مصطفای روضه خان را تنها گروهی از همشهریان مخلص به خاطر دارند که در سراشیب غم انگیز دوران پیری افتاده اند . ملال منازل بعد از چهل را با خاطره شیرین جوانی می آمیزند.
مرحوم اقا مصطفی از نوادر روزگار خویش بود. نجیب و زحمتکش بی سوادی بود که حرکات بی تکلیف و دهن گرم و از همه بالاتر حرمت جدش او را از شغل پر مشقت خاک کشی به منصب روضه خوانی رسانده و بر عرشه منبرش نشانده بود. او امی بود و از نکبت خواندن و آسیب نوشتن برکنار.
بی آنکه به مدرسه رفته و در زوایای مکتب خانه ای عمر تلف کرده و اواخر عمر به گناه کبیره روشنفکری مغضوب خلق خدا شده باشد

 به قبض حافظه قوی در محضر عمه جانش بی بی کلثوم شرح وقایع جانگداز کربلا را با شاخ و برگهای متداول و به خاطر سپرده بود و با این سرمایه هنگفت سخن بازار دیگر روضه خوانهای شهرمان را از رواج و رونق انداخته بود.
من خود از مجذوبان منبر ایشان بودم و در این لطف سلیقه و حسن انتخاب به فیض طبع تازه جویی همسالانم تنها نبودم. دلم می خواهد حال و مجالی نصیب افتد

 

 

 

 

دانلود کتاب از شیخ صنعان تا مرگ در زندان

 

چنانچه این کتاب حق نشر داشته یا ممنوعیت نشر به شماره 09125343644 گزارش دهید سریعا حذف گردد