دانلود کتاب درباره ظهور و علائم ظهور اثر صادق هدایت

کتاب درباره ظهور و علائم ظهور نوشته صادق هدایت که  توسط حسن قائمیا پیش گفتاری نویسی شده است  دارای چهار قسمت است. .این کتاب درواقع نوشته مشترک دوست و همکار صادق هدایت یعنی حسن قائمیان برگرفته از روایت ها و کتب تاریخ ادیان گردآوری شده است.این کتاب در دهه بیست و سی در قطعی بین رحلی و وزیری به چاپ رسید  خرید کتاب درباره ظهور و علائم ظهور ایجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان ادامه مطلب مراجعه نمایید

کتاب درباره ظهور و علائم ظهور .
این کتاب که با پیشگفتاری از #حسن_قائمیان آغاز می شود، شامل چهاربخش است. بخش نخست، نوشته ای است از #صادق_هدایت با عنوان #درباره_ظهور_و_علائم_ظهور در این نوشته، هدایت اعتقاد به وجود یک قائم را که به گفته او در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت و معجزه آسا ظهور کند و دنیا را پس از آن که پر از ظلم و جور شده، از عدل و داد پرنماید، در دین زرتشت و اعتقادات دینی و آثار مکتوب ایران در دوره پیش از اسلام بررسی کرده است. بخش دوم با عنوان «پیش گویی های پیامبران بزرگ و امامان به حق»، نوشته ای است از «حسن قائمیان» که نویسنده در آن به اخبار و احادیثی درباره ظهور وعلائم ظهور در منابع اسلامی و برخی منابع دیگر می پردازد. قسمت اول این بخش، شامل متن نسبتا کامل اخبار و احادیثی است که از کتاب معروف «الملاحم» به نقل از کتاب های معروف اسلامی انتخاب شده است. قسمت دوم، قطعاتی از اخبار و احادیث است که‌«صادق هدایت» به منظور مقابله و مقایسه با متن «بهمن یشت» یا «زند و هومن یسن» از پهلوی ترجمه کرده و گردآوری است. بخش سوم نوشته های پراکنده ای است از «حسن قائمیان» که او در آنها به مباحثی نظیر «دیباچه ای بر آثار صادق هدایت»، «نام خدا در آثار صادق هدایت»، و «انسان کنونی از نظر صادق هدایت» می پردازد. بخش چهارم مجموعه ای از تصاویر مربوط به موضوع هایی چون «هبوط آدمی»، «مرگ»، «سقوط آدمی»، «مبارزه نیکی و بدی» و … است.
این کتاب شامل چهاربخش است. بخش نخست، نوشته ای است از «صادق هدایت» با عنوان «درباره ظهور و علائم ظهور». در این نوشته، «هدایت» اعتقاد به وجود یک قائم را که در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت و معجزه آسا ظهور کند و دنیا را پس از آن که پر از ظلم و جور شده، از عدل و داد پرنماید، در دین زرتشت و اعتقادات دینی و آثار مکتوب ایران در دوره پیش از اسلام بررسی کرده است. بخش دوم با عنوان «پیش گویی های پیامبران بزرگ و امامان به حق»، نوشته ای است از «حسن قائمیان». قسمتی از این بخش، قطعاتی از اخبار و احادیث است که‌«صادق هدایت» به منظور مقابله و مقایسه با متن «بهمن یشت» یا «زند و هومن یسن» از پهلوی ترجمه کرده و گردآوری است. بخش سوم نوشته های پراکنده ای است از «حسن قائمیان». بخش چهارم مجموعه ای از تصاویر

 

.

 

دانلود کتاب درباره ظهور و علائم ظهور دانلود کتاب درباره ظهور و علائم ظهور