زندگی، جنگ و دیگر هیچ  کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ دربااره شرح سفر اوریانا فالاچی به مکزیک و ویتنام است. نویسنده این کتاب  برنده جایزه بانکارلا ۱۹۷۰ برای این کتاب شد از جنگ ویتنام نه تنها برای فالاچی شهرتی جهانی به بار آورد که حتی باعث شد بسیاری از آنها که از جنگ ویتنام دفاع می‌کردند نیز از کرده خود پشیمان شوند. «زندگی، جنگ و دیگر هیچ» را شاید بتوان یکی از موثرترین کتابهای ضد جنگ تاریخ دانست. کتابی که از دید بعضی شاید بهترین کتاب ضد جنگ تاریخ هم لقب بگیرد

کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ

دانلود کتاب زندگی, جنگ و دیگر هیچ