کتاب به صیغه اول شخص مفرد با قلم مهشید امیرشاهی نوشته شده است.این کتاب دارای صد و چهارده صفحه می باشد.و در سال هزار و سیصد پنجاه به چاپ رسیده است.بسیاری از داستانهای نخست نمونه جمع شده ی داستانم که کوچه بن‌بست می باشد.میان پانزده و هفده سالگی من نگاشته شده است . نویسنده کوشا مهشید امیرشاهی در تاریخ بیست فروردین هزار و سیصد و شانزده در کرمانشاه به دنیا آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به صیغه اول شخص مفرد کلیک نمایید

 

 

دانلود کتاب به صیغه اول شخص مفرد