کتاب کمدی الهی که به دست دانته آلیگیری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته در اول کمدی اسم داشت و بعدها جیووانی بوکاچیو کلمات الهی را به آن اضافه کرده است و اسم کمدی الهی واسه ی نخستین دفعه در چاپ و همچنان به سال هزار و پانصد و پنجاه و پنج بر جلد این کتاب نمایان شده است .دانته در این اثر از مرحله ی گوناگون دوزخ و برزخ و بهشت گذشته است و در این مرحله با شخصیت‌های گوناگون تاریخی برخورد داشته است و تا عاقبت در نهایی ترین مرحله بهشت به نگاه پروردگار رسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کمدی الهی تماس بگیرید