کتابهای عباس معروفی که با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور عباس معروفی به سال هزار و سیصد و سی و شش خورشیدی در سنگسر به دنیا آمده است. او تحصیل کرده در هنرهای زیبای تهران در رشته هنرهای دراماتیک می باشد و به اندازه ی یازده سال است که دبیر ادبیات در دبیرستان‌های تهران می باشد.در سال هزار و سیصد و شصت و نه مجله ادبی گردون را پایه گذاری نمود و به صورت جدی به کار مطبوعات ادبی روی آورده است. سبک و روال او در این انتشارات با انتظارات دولت ایران مقدار زیادی بود و سبب فشارهای پی در پی و در آخر محاکمه و توقف او شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای عباس معروفی تماس بگیرید

یک گل سرخ

آونگ خاطرات ما – به درخواست ناشر این لینک حذف شد

 فریدون سه پسر داشت

این سو و آن سوی متن

آخرین نسل برتر

پیکر فرهاد – به درخواست ناشر این لینک حذف شد

سال بلوا – به درخواست ناشر این لینک حذف شد

سمفونی مردگان – به درخواست ناشر این لینک حذف شد

تماما مخصوص-چاپ جدید

تماما مخصوص-چاپ قدیمی

ذوب شده – به درخواست ناشر این لینک حذف شد