کتاب ضحاک ماردوش که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی اکبر سعیدی سیرجانی نوشته شده است.که انتشارات آن نو می باشد.که دارای تعداد صد و نود و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.پادشاهان و سلطه طلبان مکان های امپراطوری ایران سر به طغیان بر خواهد داشت و در پیدا کردن پادشاهی دیگر به رای زنی نشسته اند. و در آخر انجام ضحاک را گه پسر مرداس می باشد به پادشاهی انتخاب می کنند. انسانها از او رویگردان خواهند شد و میخواهند به مرداس که اسم نیکی داشته است. پناه خواهد برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ضحاک مار دوش اینجا کلیک نمایید

دانلود کتاب ضحاک ماردوش