کتاب استخوانهای دوست داشتنی که توسط آلیس سبالد نوشته شده است.و با جلد شومیز و تعداد چهارصد و چهل و یک صفحه منتشر شده است. این نوشته یکی از مهم ترین و تک ترین حوزه ی ادبیات است و در سالهای اخیر مطالعه کنندهای زیادی را به خود جذب نموده است. اینطور سنت شکنی ها به طور معمول واسه ی نگارنده ی آن خوش اقبال نمی باشد. ولی اینبار با دقت به تعریف هایی که از این نوشته به گوشم رسیده است و اینکه واسه ی چند هفته پشت سر هم کتاب پر فروش آمریکا محسوب شده می باشد. خود نمایان می کند که نگارنده موفق شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب استخوانهای دوست داشتنی تماس بگیرید

دانلود کتاب استخوانهای دوست داشتنی