دانلود کتاب دکتر ژیواگو اثر باریس پاسترناک ترجمه ترجمه علی محیط

 

کتاب دکتر ژیواگو شاهکار نویسنده بزرگ روسی برویس پاسترناک است که با نوشتن این رمان بزرگ که برنده جایزه نوبل است نام نویسنده جاودان گشت رمان دکتر ژیواگو دارای تعداد هفتصد و پنجاه و پنج صفحه می باشد.شاهکار دکتر ژیواگو آنگونه مورد دقت انجام گرفته است که بوریس پاسترناک خالق خود را در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت برنده جایزه نوبل در ادبیات نموده است. کارلو پونتی تهیه کننده کمپانی متروگلدن مایر بعد از مطالعه کردن فیلمنامه دکتر ژیواگو که آنرا رابرت بولت نگاشته است.تصمیم به ساخت این فیلم در سال هزار و نهصد و شصت و چهار کرده است .دکتر یوری ژیواگو دکتر روس که یک شاعر معروف همچنان بود در نیمه نخست قرن بیستم زندگی می نموده است. او که به دلیل شعرهای سیاسیش مورد خشم سیاسیون دوران خود انجام گرفت سرنوشتی غم انگیز پیدا نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دکتر ژیواگو اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

دانلود کتاب دکتر ژیواگو