کتاب نشاط و تندرستی برای تمام عمر که به دست هاروی دایاموند و دین ارنیش و نیل بارنارد نوشته و توسط حسن فشارکی زاده ترجمه شده است. واسه ی همه ی زندگی نویسنده داخل این اثر تلاش نموده تا به مسئله‌ی بیماری شناسی و علم شناخت سرطان‌های مختلف پرداخته است. متون اثر و نوشته به خصوص بر روان شناسی بیماران سرطانی در ارتباط با نگهداری بیماران سرطانی و روش ها و شیوه‌های پیش‌گیری از مبتلا شدن به سرطان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نشاط و تندرستی برای تمام عمر تماس بگیرید

دانلود کتاب نشاط و تندرستی برای تمام عمر