کتاب چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمایید که به دست محمدرضا تقدمی نوشته شده است. نویسنده در داخل این اثر به منظور تحقیق ارتباط بین سلامت آدمی و اسلام به معرفی نمودن شاخص‌ها و روش های حفظ و ارتقای سلامتی آدم با استناد به آیه های وایات و حدیث ها پرداخته است. بر این پایه و اصول خواص بعضی خوراکی‌ها نظیر پیاز و زیتون و انجیر و سیر و روغن ماهی قابل ذکر بوده است کرده و صحبتهایی را در باب تاثیر اعصبانیت بر سلامت و همچنان اثرات نوازش بر سلامت جسمی و روانی فرزندان مطرح ساخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمایید تماس بگیرید

دانلود کتاب چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمایید