کتاب دانشنامه بیماریهای پوستی که به دست رضا پوردستگردان نوشته شده است.در این دانشنامه تلاش شده می باشد ده مورد از رواج یافته ترین بیماری های پوستی گفته شده است .پوست قسمتی از دستگاه پوششی بدن می باشد. قسمتهای گوناگون این دستگاه مو و ناخن و غشاء مخاطی می باشند. که هرکدام برگرفته از وظیفه و انجام دادن کارها سمت و سوی حفظ نمودن سلامتی می باشند.پوست تشکیل شده از دو لایه مهم می باشد به نام روپوست اپیدرم که لایه نازکتر خارجی است.میان‌پوست درم که لایه ضخیمتر داخلی است.روپوست لایه‌های محکمتر از سلولهای سطحی است.پوست با صورت گرفتن سطح متوسطی حدود دو متر مربع که یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن می باشد. پوست یک سد محافظتی میان محیط دنیای دور و اطراف با عضلات اعضای درونی و رگهای خونی و اعصاب بدن به وجود آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانشنامه بیماریهای پوستی تماس بگیرید

دانلود کتاب دانشنامه بیماریهای پوستی